Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Warsztaty arteterapii z zakresu guillingu.

Rozpoczęliśmy warsztaty arteterapii z zakresu guillingu. W ramach zadania publicznego Ochrona i promocja zdrowia, pod nazwą: „Seniorzy seniorom – wolontariat wśród rówieśników cenną formą pomocy”.

Termin „arteterapia” lub „artterapia” to połączenie dwóch słów, a mianowicie „art” (rozumiane jako sztuka, twórczość) oraz terapia. Źródła podają, że po raz pierwszy tego terminu użył artysta Adrian Hill w 1942 roku. Aczkolwiek do rozsławienia tego pojęcia przyczyniła się psycholog o orientacji psychoanalitycznej Margaret Naumburg ze Stanów Zjednoczonych, która użyła tego terminu w opisie swojej pracy z pacjentami. Definicja Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (BAAT) mówi, że:„Arteterapia to forma psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia”.Czyli: terapia sztuką łączy techniki psychoterapeutyczne z procesem twórczym w celu poprawy zdrowia psychicznego i samopoczucia.Oczywiście, arteterapia wykorzystywana jest nie tylko w pracy z osobami starszymi. Prowadzona jest również w przypadku pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci z problemami emocjonalnymi, autystycznymi; jest też uzupełnieniem w procesie leczenia np. nowotworów.(cdn.)

Opublikowano 15 października 2022.

Przekaż nam swoje


1,5 procent podatku

KRS: 0000510451
Zostań Darczyńcą


Też możesz pomóc
Dokonując wpłaty na konto:

PKO BP S.A.
05 1020 1332 0000 1102 0905 7334


Jesteśmy na facebooku: