„Dom jest takim miejscem, do którego zawsze zostaniesz wpuszczony, kiedy zapukasz do drzwi”.
Stephen King, Bastion

Nasz dom jest tam, gdzie jesteśmy. Nasze Rodzinne Domy stały się takim Domem dla pensjonariuszy. To miejsce, które sami tworzymy, które jest azylem, dającym przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego domu opieki jest traktowany indywidualnie, w zależności od jego stanu zdrowia i potrzeb. Naszym celem było stworzenie miejsca, które przepełnia rodzinna atmosfera i wzajemny szacunek. Czy nam się udało? Kiedy widzimy uśmiechnięte buzie pensjonariuszy – tak.

Opublikowano 13 czerwca 2019.

Prawo do umieszczenia w domu opieki społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie następuje na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, który składany jest do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Wniosek może zostać złożony przez inną osobę fizyczną lub prawną za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.

Niezbędna dokumentacja:

  1. Podanie (wniosek) osoby ubiegającej się o skierowanie.
  2. Zaświadczenie lekarskie o konieczności całodobowych usług opiekuńczych w związku ze stanem zdrowia (najlepiej z wpisaniem jednostki chorobowej – choroba Alzheimera).
  3. Dokumenty świadczące o dochodach (decyzja ZUS, zaświadczenie itp.)
  4. wywiad środowiskowy (przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej).
  5. Wywiady alimentacyjne u rodziny zobowiązanej do dopłat (dzieci, wnuki).
  6. Uzgodnienia z prowadzącym rodzinny dom opieki sposób świadczenia usług bytowych i opiekuńczych w formie pisemnej z osobą korzystającą z usług rodzinnego domu opieki, jej pełnomocnikiem albo opiekunem prawnwym przed skierowaniem do tego domu.
Opublikowano 17 maja 2019.

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” (Ks. Mieczysław Maliński).

Składamy serdeczne podziękowanie firmie Payroll Power s.c. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za nieodpłatne doposażenie naszych Domów w środki opatrunkowe i higieniczne, w kremy i balsamy do pielęgnacji ciała. Jedną paczkę już otrzymaliśmy, mamy zapowiedź kolejnej. To nieoceniona pomoc naszym podopiecznym.

Dziękujemy również tym, którzy piszą na nas anonimy, bo to nas wzmacnia i motywuje do jeszcze lepszej pracy.

Opublikowano 11 maja 2019.

Według nich miłość jest naturalna i prosta. Nie bójmy się jej przyjmować. Uczmy się ją dawać. Od tego roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Czas Rozwoju w ramach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Odwiedzają nas młodzi ludzie ze swoim trenerem pracy. Z wielką ciekawością przysłuchują się i przyglądają naszej pracy. Bardzo chcą pomagać, starają się być przy wszystkich pracach. Bardzo życzliwie podchodzą do osób leżących. Nawiązują słowny kontakt. To ważne, by obie strony czuły potrzebę dawania i odwzajemniania miłości.

Opublikowano 24 kwietnia 2019.

Spójrz na moje stopy

ręce bok przebite

nienawiścią zawiścią złością

twoją

gdzie teraz stoisz człowieku

pod krzyżem za krzyżem

w ciemnej dolinie

z wzrokiem wbitym w ziemię

z tryumfem że się dokonało

a niebo zorzą pojaśniało

zmęczone członki cisza wzięła w posiadanie

Człowiek – brzmi dumnie

                                                 Jolanta Nowacka

Życzenia radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia, nadziei, wszelkiej obfitości, dobroci i życzliwości ludzkiej.

składa Zarząd Stowarzyszenia

 

Opublikowano 19 kwietnia 2019.

Kiedy pamięć płatna figla naszym najbliższym, cierpimy razem z nimi.

Ty pamiętaj! Też możesz pomóc! Wpłać 1 % dla naszych podopiecznych.procent3

Opublikowano 28 stycznia 2019.

Otrzymaliśmy dla naszych podopiecznych paczkę od anonimowego darczyńcy. Są to pampersy, opatrunki, pas z szelkami, które dla kogoś okazały się już nie potrzebne. Bo pomagać można w różny sposób. Bardzo dziękujemy za okazane dobro. 

dobro

takie malutkie niewidzialne

skupione na tobie

wyciągające otwartą dłoń

przyjmij je tak po prostu

J. Nowacka

Opublikowano 17 stycznia 2019.

już czas świąteczny czas

i milknie świat w oczekiwaniu

Gwiazdy Betlejemskiej

dla tych utrudzonych codziennością

zatroskanych o innych samotnych

to dobry cas radosny czas

łamania się białym opłatkiem

Jolanta Nowacka

Wigilia w naszym Domu przebiegła w radosnej atmosferze, przy śpiewie kolęd. Teraz czekamy, ile dobra i radości wniesie nam Nowy Rok?

Opublikowano 29 grudnia 2018.

Znów było gwarnie i radośnie. W tym roku odwiedziły nas również pluszowe zwierzaki :).

Oto kilka zdjęć z tegorocznego pikniku. Więcej wkrótce.

Opublikowano 22 września 2018.

Przekaż nam swój


1 procent podatku

KRS: 0000510451
Zostań Darczyńcą


Też możesz pomóc
Dokonując wpłaty na konto:

PKO BP S.A.
05 1020 1332 0000 1102 0905 7334


Jesteśmy na facebooku: