Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Otrzymaliśmy dla naszych podopiecznych paczkę od anonimowego darczyńcy. Są to pampersy, opatrunki, pas z szelkami, które dla kogoś okazały się już nie potrzebne. Bo pomagać można w różny sposób. Bardzo dziękujemy za okazane dobro. 

dobro

takie malutkie niewidzialne

skupione na tobie

wyciągające otwartą dłoń

przyjmij je tak po prostu

J. Nowacka

Opublikowano 17 stycznia 2019.

już czas świąteczny czas

i milknie świat w oczekiwaniu

Gwiazdy Betlejemskiej

dla tych utrudzonych codziennością

zatroskanych o innych samotnych

to dobry cas radosny czas

łamania się białym opłatkiem

Jolanta Nowacka

Wigilia w naszym Domu przebiegła w radosnej atmosferze, przy śpiewie kolęd. Teraz czekamy, ile dobra i radości wniesie nam Nowy Rok?

Opublikowano 29 grudnia 2018.

Znów było gwarnie i radośnie. W tym roku odwiedziły nas również pluszowe zwierzaki :).

Oto kilka zdjęć z tegorocznego pikniku. Więcej wkrótce.

Opublikowano 22 września 2018.

W środę 12 września o godz. 18.00 w świetlicy Stowarzyszenia odbędzie się szkolenie w zakresie pielęgnacji chorego leżącego, oraz skręcenia i złamania u osób starszych. Zainteresowanych zapraszamy.

Opublikowano 10 września 2018.

Już 12 sierpnia spotykamy się na wspólnej zabawie w Olszynce. Znów będzie się działo… :).

Opublikowano 10 sierpnia 2018.

Jan Paweł II mówił: Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

Dziś pragnę złożyć gorące podziękowania Panu Zbigniewowi Żochowskiemu z Zambrowa za złożoną darowiznę pieniężną w kwocie 1880 zł. dla naszego Domu. Za dobre serce, za pomysł, by zamiast kwiatów na pochowaniu najbliższej sercu osoby zebrać drobne podziękowanie w postaci ofiary do skarbonki. Ta skarbonka zasiliła konto stowarzyszenia Alzheimera.

Gdy, choć ból po stracie najbliższej osoby jest ogromny, pamiętamy o innych, podobnie cierpiących, miłość staje się bezcenna.

To tak niewiele, a jednocześnie tak wiele. Dla naszego Stowarzyszenia to bardzo dużo, ponieważ utrzymujemy się sami i każda złotówka staje się wartością.

Opublikowano 18 czerwca 2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy wymagane prawem informacje:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” z siedzibą w Łomży przy ul. gen. J. Bema 39, tel. 690 465 800, e-mail: paradisolomza@gmail.com

Cel przetwarzania danych osobowych mieszkańców i opiekunów

 1. Dane osobowe mieszkańców (w tym ich opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celach:

 1. organizacji Mieszkańcom pobytu w Rodzinnym Domu Opieki „Paradiso” oraz zapewnienia im usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających – na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. 2012 poz. 719), w związku z art. 6 ust.1 lit. c – Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a – osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

 2. pikników i fotorelacji z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Stowarzyszenia, w publikacjach i folderach promujących Stowarzyszenie i Rodzinny Dom Opieki „Paradiso”,

 3. organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych – art. 6 ust.1 lit. a – osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust.1 lit. a – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

  Cel przetwarzania danych osobowych pracowników

 1. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu:
 1. rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy i zgody kandydata do pracy,

 2. realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a – osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych mieszkańców i opiekunów będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min.: ZUS, MOPS, Sądy, Policja, przychodnie lekarskie i szpital.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Odbiorcami danych osobowych pracowników będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min: ZUS, Urząd Skarbowy, medycyna pracy, służby BHP i P-poż,.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Dostęp do danych osobowych mieszkańców oraz pracowników wewnątrz struktury organizacyjnej Stowarzyszenia – Rodzinnego Domu Opieki „Paradiso” mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresem ustalonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA), a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

Prawo dostępu

 1. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – art. 6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Profilowanie i prawo skargi

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.
Pracownicy Stowarzyszenia i mieszkańcy Rodzinnego Domu Opieki „Paradiso” mają prawo wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje nie podanie danych

 1. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zamieszkania w Rodzinnym Domu Opieki „Paradiso” oraz do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

 2. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i Mieszkaniec wyraża na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek, stan zdrowia – konsekwencją ich nie podania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Rodzinnego Domu Opieki „Paradiso” lub uniemożliwi personelowi medycznemu pomoc w zorganizowaniu dla mieszkańca skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.

 3. Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.

Podpisano

Jolanta Nowacka

 

Opublikowano 16 czerwca 2018.

Oczekiwane Święta Wielkanocne już za nami. Gdy na dworze wiało i padało, do naszego Domu zawitała wiosna. Rozgościła się nie tylko w domu ale i w naszych serach.

Opublikowano 3 kwietnia 2018.

Przekaż nam swój


1 procent podatku

KRS: 0000510451
Zostań Darczyńcą


Też możesz pomóc
Dokonując wpłaty na konto:

PKO BP S.A.
05 1020 1332 0000 1102 0905 7334


Jesteśmy na facebooku: